Tìm hiểu cú pháp và ví dụ về lệnh Rename Database trong SQL Server

Mời bạn cùng vakasoftware tìm hiểu cú pháp và ví dụ về lệnh Rename Database trong SQL Server qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Lệnh RENAME Table được sử dụng để thay tên một bảng. Đôi khi bạn chọn một tên không mang nhiều ý nghĩa cho bảng, do đó cần thiết phải thay đổi lại. Cú pháp để thay tên bảng từ cơ sở dữ liệu như sau:

>> Xem thêm:  Tìm hiểu cú pháp và ví dụ Lệnh SELECT DATABASE trong SQL Server

Chúng ta cùng theo dõi cách để thay tên Database trong MySQL và SQL.

Trong MySQL, để thay tên cho cơ sở dữ liệu, bạn cần sử dụng cú pháp sau:

  • RENAME DATABASE ten_cu TO ten_moi;

Với SQL Server 2005, 2008, 2008R2 và 2012, bạn có thể thay tên cho cơ sở dữ liệu như sau:

  • ALTER DATABASE ten_cu MODIFY NAME = ten_moi

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *