Tìm hiểu cách sao lưu các thiết lập Start Menu trên Windows 10

Vakasoftware đồng hành cùng mọi người tìm hiểu cách sao lưu các thiết lập Start Menu trên Windows 10 qua bài viết dưới đây . Start Menu trên Windows 10 là một trong những công cụ hữu ích và có thể tùy biến. Bạn có thể sắp xếp bố cục mới ở phía bên trái để truy cập các thiết lập và các vị trí khác. Ở giữa bạn có thể nhanh chóng truy cập danh sách các ứng dụng bạn đã cài đặt và ở phía bên phải bạn có thể thiết lập Live Tiles liên tục hiển thị các bản cập nhật.

Xem thêm: Hướng dẫn bỏ qua màn hình đăng nhập, login trong Windows 10

Tất cả mọi thứ mà bạn xem và tùy chỉnh trong trình đơn Start Menu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bên trong thư mục TileDataLayer. Vấn đề duy nhất là khi bạn ít mong đợi nhất, cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi do menu không làm việc đúng cách. Để khắc phục tình trạng này hoặc nếu muốn di chuyển các thiết lập của bạn để làm mới cài đặt hoặc di chuyển các thiết lập sang máy tính mới, khi đó bạn có thể sao lưu và khôi phục lại cơ sở dữ liệu Start Menu với tất cả các tùy biến trên Windows 10.

1. Kích hoạt tài khoản Admin tích hợp trên hệ thống

Bạn không thể sử dụng tài khoản đăng nhập của mình để sao lưu các thiết lập Start Menu. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải sử dụng một tài khoản khác hoặc tạm thời kích hoạt tài khoản Admin được tích hợp trên Windows 10.

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Power User Menu và chọn Computer Management.

2. Trên cửa sổ Computer Management, mở rộng mục Local Users and Groups.

3. Chọn Users.

4. Kích đúp chuột vào tài khoản Administrator.

5. Bỏ tích tùy chọn Account is disabled để kích hoạt tài khoản.

Kích hoạt tài khoản Admin tích hợp trên hệ thống

6. Click chọn Apply.

7. Click chọn OK.

Ngoài ra bạn có thể tạo một tài khoản Admin mới, nhưng tuy nhiên giải pháp kích hoạt tạm thời tài khoản Admin sẽ nhanh hơn.

2. Làm thế nào để sao lưu các thiết lập Start Menu?

Để sao lưu các thiết lập Start Menu hiện tại, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Đăng xuất tài khoản Windows 10 của bạn.

2. Đăng nhập bằng tài khoản khác hoặc tài khoản Admin tích hợp trên hệ thống.

3. Mở File Explorer.

4. Click chọn tab View.

5. Đánh tích chọn tùy chọn Hidden items để hiển thị các file ẩn.

Làm thế nào để sao lưu các thiết lập Start Menu?

6. Tiếp theo điều hướng theo đường dẫn:

C:\Users\YOUR-ACCOUNT-NAME\AppData\Local\TileDataLayer

Lưu ý:

Trong đường dẫn trên thay thế YOUR-ACCOUNT-NAME bằng tên tài khoản người dùng có thiết lập Start Menu mà bạn muốn sao lưu.

7. Kích chuột phải vào thư mục Database – thư mục có chứa tất cả các thiết lập và chọn Copy.

Làm thế nào để sao lưu các thiết lập Start Menu 2

8. Mở vị trí mà bạn muốn lưu trữ Database.

9. Kích chuột phải vào đó và chọn Paste.

Kích chuột phải vào đó và chọn Paste.

3. Làm thế nào để restore (khôi phục) các thiết lập Start Menu?

Nếu không muốn thiết lập tài khoản Admin khác trên máy tính, bạn có thể sử dụng các bước trên để kích hoạt tạm thời tài khoản Admin được tích hợp trên Windows 10.

Để restore (khôi phục) các thiết lập Start Menu, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Đăng xuất tài khoản của bạn.

2. Đăng nhập bằng tài khoản khác hoặc tài khoản Admin được tích hợp trên hệ thống.

3. Mở File Explorer.

4. Click chọn tab View.

5. Đánh tích chọn tùy chọn Hidden items để hiển thị các file ẩn.

Làm thế nào để restore (khôi phục) các thiết lập Start Menu

6. Tiếp theo điều hướng theo đường dẫn:

C:\Users\YOUR-ACCOUNT-NAME\AppData\Local\TileDataLayer

Lưu ý:

Trong đường dẫn trên thay thế YOUR-ACCOUNT-NAME bằng tên tài khoản người dùng có thiết lập Start Menu mà bạn muốn sao lưu.

7. Kích chuột phải vào thư mục Database – thư mục có chứa tất cả các thiết lập và chọn Rename.

8. Đổi tên thư mục là Database.bak rồi nhấn Enter.

Đổi tên thư mục là Database.bak rồi nhấn Enter.

9. Mở vị trí mà bạn lưu trữ các tập tin sao lưu.

10. Kích chuột phải vào thư mục Database và click chọn Copy.

11. Quay trở lại thư mục TileDataLayer trong tài khoản của bạn như ở bước 6.

12. Kích chuột phải vào đó và chọn Paste để restore (khôi phục) các thiết lập.

Kích chuột phải vào đó và chọn Paste để restore (khôi phục) các thiết lập

13. Đăng xuất tài khoản của bạn.

Sau khi thực hiện xong các bước trên, đăng nhập lại tài khoản của bạn và Start Menu sẽ được restore (khôi phục) với tất cả các thiết lập tùy chỉnh của bạn.

4. Xóa Database cũ và vô hiệu hóa tài khoản Admin tích hợp

Bước cuối cùng là xóa thư mục Database.bak và vô hiệu hóa tài khoản Admin tích hợp trên hệ thống.

– Để xóa Database cũ, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run.

2. Nhập dòng lệnh dưới đây vào cửa sổ Run rồi nhấn Enter để mở thư mục TileDataLayer:

%HOMEPATH%\AppData\Local\TileDataLayer

3. Kích chuột phải vào thư mục Database.bak và chọn Delete.

Kích chuột phải vào thư mục Database.bak và chọn Delete.

– Để vô hiệu hóa tài khoản Admin tích hợp sẵn trên Windows 10, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Power User Menu và chọn Computer Management.

2. Mở rộng Local Users and Groups.

3. Chọn Users.

4. Kích đúp chuột vào tài khoản Admin.

5. Đánh tích chọn Account is disabled để vô hiệu hóa tài khoản.

Đánh tích chọn Account is disabled để vô hiệu hóa tài khoản.

6. Click chọn Apply.

7. Click chọn OK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *