Thuế là gì? Phân loại thuế theo pháp luật Việt Nam cần biết

Vakasoftware đồng hành cùng mọi người tìm hiểu Thuế là gì? Phân loại thuế theo pháp luật Việt Nam cần biết qua bài viết dưới đây. Thuế được biết đến không chỉ là một phạm trù kinh tế, mà còn là phạm trù lịch sử. Lịch sử chứng minh thuế ra đời là một tất yếu khách quan, gắn với sự hình thành và phát triển của nhà nước. Để duy trì sự tồn tại đồng thời với việc thực hiện các chức năng của mình, nhà nước cần có nguồn vật chất để thực hiện các chi tiêu có tính chất xã hội.

Bằng quyền lực chính trụ, nhà nước thu một bộ phận của cải của xã hội để có được nguồn vật chất đó. Quan hệ thu, nộp những nguồn vật chất này chính là thuế. Nếu bạn chưa biết các loại thuế hiện hành của Việt Nam, hãy đọc ngay bài viết này và tìm hiểu nhé!

Thuế là gì?

Về cơ bản, có thể hiểu thuế là khoản thu nộp mang tính chất bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định, nhằm xây dựng ngân sách cho chính quyền để điều tiết các hoạt động kinh tế – xã hội.

Thuế là gì?

Tuỳ thuộc quan điểm khoa học pháp lý khác nhau, những nhà nghiên cứu về pháp luật, tài chính công có đưa ra rất nhiều những định nghĩa khác nhau về thuế.

Phân loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

Việc phân loại thuế có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc nghiên cứu, nắm bắt quy định của pháp luật về các loại thuế mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà lập pháp, hành pháp. Để phân loại các loại thuế, việc phân loại cần dựa trên những tiêu chí cụ thể.

Các tiêu chí này có thể là đối tượng chịu thuế; mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; người nộp thuế.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về các sắc thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khuôn khổ bài viết này sẽ phân loại các loại thuế dựa trên tiêu chí đối tượng chịu thuế.

Phân loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

Dựa trên tiêu chí này, các loại thuế theo quy định hiện hành có thể được chia thành 3 loại:

1. Thuế tài sản

Thuế tài sản là thuế đánh vào bản thân tài sản. Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, các loại thuế tài sản về cơ bản bao gồm:

  • Thuế xuất khẩu
  • Thuế nhập khẩu
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế bảo vệ môi trường

2. Thuế đánh vào thu nhập

Những loại thuế đánh vào thu nhập chỉ thực hiện đối với những đối tượng có giá trị thặng dư phát sinh từ tài sản của họ. Thuế đánh vào thu nhập về cơ bản bao gồm:

  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Thuế đánh vào hành vi sử dụng tài sản

Những loại thuế này đánh vào hành vi khai thác, sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Các loại thuế này bao gồm:

  • Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  • Thuế tài nguyên

Xem thêm: Một số loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *