Tìm hiểu cú pháp và ví dụ về lệnh Rename Database trong SQL Server

Tìm hiểu cú pháp và ví dụ về lệnh Rename Database trong SQL Server

Mời bạn cùng vakasoftware tìm hiểu cú pháp và ví dụ về lệnh Rename Database trong SQL Server qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn. Lệnh RENAME Table được sử dụng để thay tên một bảng. Đôi khi...
read more
Tìm hiểu cú pháp và ví dụ Lệnh SELECT DATABASE trong SQL Server

Tìm hiểu cú pháp và ví dụ Lệnh SELECT DATABASE trong SQL Server

Mời bạn cùng vakasoftware tìm hiểu cú pháp và ví dụ về Lệnh SELECT DATABASE trong SQL Server qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn. >> Xem thêm: Các cú pháp và ví dụ về lệnh Drop Database...
read more
Các cú pháp và ví dụ về lệnh Drop Database trong SQL Server

Các cú pháp và ví dụ về lệnh Drop Database trong SQL Server

Cùng Tailieulaptrinh tìm hiểu cú pháp và ví dụ về lệnh Select Database trong SQL Server cơ bản cho người mới bắt đầu qua vài bước dưới đây. Lệnh DROP DATABASE trong SQL được sử đụng để xóa một Database...
read more
Các cú pháp và ví dụ về lệnh Create Database trong SQL Server

Các cú pháp và ví dụ về lệnh Create Database trong SQL Server

vakasoftware chia sẻ bạn đọcLệnh Create Database trong SQL được sử dụng để tạo Database mới trong SQL qua bài viết dưới đây. Cú pháp Lệnh CREATE DATABASE có cú pháp như sau: CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu; Ở đây,...
read more
Tìm hiểu cú pháp của biểu thức Boolean – Số học – date trong SQL

Tìm hiểu cú pháp của biểu thức Boolean – Số học – date trong SQL

Một biểu thức (expression) là một tổ hợp của một hoặc nhiều giá trị, toán tử, và hàm trong SQL mà ước lượng một giá trị. Biểu thức trong SQL là giống như công thức và chúng được viết trong...
read more
Tìm hiểu toán tử số học – so sánh – logic trong SQL Server cho người mới

Tìm hiểu toán tử số học – so sánh – logic trong SQL Server cho người mới

Một toán tử trong SQL là gì: Một toán tử là một từ được dành riêng hoặc một ký tự được sử dụng chủ yếu trong một mệnh đề WHERE của một lệnh SQL để thực hiện các hành động,...
read more
Tổng hợp 6 loại kiểu dữ liệu trong SQL Server căn bản cho người mới

Tổng hợp 6 loại kiểu dữ liệu trong SQL Server căn bản cho người mới

Kiểu dữ liệu trong SQL định nghĩa một kiểu giá trị mà một cột có thể chứa. Trong một bảng, mỗi cột cần có một tên và một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu thì khá đa dạng với các...
read more
Tìm hiểu các cú pháp – lệnh làm việc trong SQL cơ bản cho người mới

Tìm hiểu các cú pháp – lệnh làm việc trong SQL cơ bản cho người mới

SQL được theo sau bởi tập hợp duy nhất các qui tắc và nguyên tắc chỉ đạo được gọi là Cú pháp SQL. Chương này liệt kê tất cả cú pháp cơ bản của SQL. SQL là không phân biệt kiểu...
read more
Tìm hiểu Database là gì? Sự khác biệt chính giữa DBMS và RDBMS

Tìm hiểu Database là gì? Sự khác biệt chính giữa DBMS và RDBMS

Database là gì? Một Database (Cơ sở dữ liệu) là một tập hợp dữ liệu đã được tổ chức sắp xếp. Mục đích chính của Database là để tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu...
read more
Tìm hiểu khái niệm Relational Database Management System trong SQL

Tìm hiểu khái niệm Relational Database Management System trong SQL

Hãy cùng Vakasoftware Tìm hiểu khái niệm Relational Database Management System trong SQL mời bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây. RDBMS trong SQL là gì? RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System – Hệ thống...
read more
Tìm hiểu sơ lược SQL là gì? Các chức năng – lịch sử – lệnh chuẩn để tương tác

Tìm hiểu sơ lược SQL là gì? Các chức năng – lịch sử – lệnh chuẩn để tương tác

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ...
read more