Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng máy tính bằng Prime95

Bằng việc sử dụng Prime95 bạn có thể kiểm tra độ ổn định của CPU, hiệu năng của máy tính một cách đơn giản, bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm.

Prime95 là một bài kiểm tra độ ổn định của CPU và công cụ kiểm tra hiệu năng nổi tiếng trong giới ép xung. Đây là một phần của dự án điện toán phân tán để tìm số nguyên tố Mersenne, nhưng nó bao gồm các bài kiểm tra torture test và chế độ đánh giá hiệu năng. Đây là một ứng dụng cũ, nhưng có thể làm việc với khá nhiều phiên bản Windows từ XP đến Windows 10.

Prime95 cũng là một ứng dụng protable, vì vậy bạn không phải cài đặt nó. Chỉ cần tải về tệp ZIP của Prime95, trích xuất và khởi chạy Prime95.exe. Nhấp vào nút “Just Stress Testing” khi hiện ra thông báo để bỏ qua việc tạo một tài khoản.

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng máy tính bằng Prime95-1

Prime95 là công cụ lý tưởng để kiểm tra sự ổn định và nhiệt lượng phát ra từ CPU, đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn đã ép xung. Nếu muốn thực hiện một bài kiểm tra torture test, hãy tiếp tục và nhấp vào nút “OK”. Lưu ý rằng bài kiểm tra này có thể mất một khoảng thời gian. Nếu chỉ muốn thực hiện kiểm tra hiệu năng máy tính thì hãy nhấp vào nút “Cancel”.

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng máy tính bằng Prime95-2

Ngoài ra, bạn có thể chạy bài kiểm tra hiệu năng bằng cách mở menu “Options” và sau đó nhấp vào tùy chọn “Benchmark”.

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng máy tính bằng Prime95-3

Các kết quả kiểm tra được đo bằng thời gian, các giá trị thấp hơn có nghĩa là hiệu năng máy tính nhanh và tốt.

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng máy tính bằng Prime95-4

Prime95 có thể mất một khoảng thời gian để hoàn thành, đặc biệt là nếu bạn đang thử nghiệm một CPU đa luồng với nhiều lõi vì nó phải chạy qua một số hoán vị khác nhau, trung bình bạn sẽ mất khoảng 10 phút. Nếu đang kiểm tra một hệ thống đã ép xung, hãy so sánh kết quả của Prime95 trước và sau khi ép xung để thấy sự khác biệt về hiệu năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *